§ 48. ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ У ТЕПЕРІШНЬОМУ ЧАСІ ДІЙСНОГО СПОСОБУ АКТИВНОГО СТАНУ

Теперішній час дійсного способу утворюється шляхом приєднання до основи дієслова теперішнього часу особових закінчень або безпосе­редньо, або за допомогою сполучних голосних.

Особові закінчення латинських дієслів активного стану

Особа

Sing.

Plur.

1

-o, -m

-mus

2

-s

-tis

3

-t

-nt

Зразки відмінювання дієслів у теперішньому часі дійсного способу активного стану

І дієвідміна

При відмінюванні дієслів І дієвідміни у теперішньому часі дійсно­го способу активного стану особові закінчення додаються безпосередньо до основи. У 1-й особі однини кінцевий голосний основи -а зливається з особовим закінченням -о.

laborare - працювати (основа labora-)

Особа

Sing.

Plur.

1

laboro

laboramus

 

я працюю

ми працюємо

2

laboras