ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

магниевый скраб beletage

1. Які назви рослин і тварин є індиферентними? Чим вони відрізняються від ін­формативних?

2. Чим може бути виражений індиферентний видовий епітет?

3. Як утворюються родові назви рослин від власних назв?

4. Сформулюйте правила утворення видових епітетів рослин від імен та прі­звищ.

5. Як утворюються форми теперішнього часу дійсного способу активного стану латинських дієслів?

6. Назвіть особові закінчення латинських дієслів.

7. У дієслів яких дієвідмін форми теперішнього часу дійсного способу активно­го стану утворюються шляхом приєднання особових закінчень безпосередньо до основи?

8. Які особливості творення має форма 1-ї особи однини теперішнього часу дій­сного способу активного стану дієслів I дієвідміни?

9. За допомогою яких сполучних голосних утворюються форми теперішнього часу дійсного способу активного стану дієслів III дієвідміни?

10. Як утворюється форма 3-ї особи множини теперішнього часу дійсного спосо­бу активного стану дієслів IV дієвідміни?

ВПРАВИ

1. Транслітеруйте (запишіть латиницею) імена та прізвища, утворіть від них видові епітети у формі: а) іменників у родовому ві­дмінку; б) прикметників:

Варіант 1

Sorbaria olgae Rubus komarovii Triticum thaoudar Avena ludoviciana Stipa zalesskii Avena wiestii Festuca beckeri

Зразок: Вінтер - Winter - winteri - winteranus, a, um

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Лінней

Вавилов

Тимофєєв

Гіннал

Тімірязєв

Мюррей

Гердер

Євгенія

Браун

Дортманн

Сугерокі

Зеров

Попова

Окснер

Сочава

Стенлі

Альберт

Радченко

Глен

Липський

Галлер

Воронов

Островський

Петренко

Фомін

Завадський

Радде

Кернер

2. Перекладіть індиферентні назви видів рослин, визначте спо­сіб утворення видових епітетів від імен та прізвищ:

Варіант 2

Phleum michelii Crambe steviana Allium paulii Artemisia tchernieviana Triticum timopheevn Agrostis syreistschikovii Thymus pallasianus

 

Варіант 3

Pinus fominii Aconitum besseranum Sedum ruprechtii Primula eugeniae Rugosa raicovae Veratrum lobellianum Daphne sophia

Варіант 4

Crataegus poiarcovae Corydalus halleri Pinus banksiana Cytisus zingeri Betula maximowichiana Iris camillae Ranunculus kladnii

 

3. Провідміняйте дієслова в бу активного стану:

Варіант 1

planto, are - садити studeo, ere - вчити, вивчати vivo, ere - жити scio, ire - знати

теперішньому часі дійсного спосо-

Варіант 2

amo, are - любити respondo, ere - відповідати sero, ere - сіяти nutrio, ire - годувати

 

Варіант 4

Варіант 3

 

irrigo, are - поливати sedeo, ere - сидіти dico, ere - говорити sentio, ire - відчувати, думати aro, are - орати, обробляти doceo, ere - вчити lego, ere - читати ransentio, Ire - погоджуватися

 

4. Перекладіть речення українською мовою, для довідки вико­ристовуйте таблицю відмінкових закінчень іменників, розміщену у додатках:

Варіант 1

1) Solanum tuberosum et Lycopersicum esculentum colimus.

2) Rubus ideus Majo floret, Julio fructificat.

3) Mala herba cito crescit (латинське прислів'я).

Варіант 2

1) Pulsatilla latifolia et Convallaria majalis vere florent.

2) Phleum, trifolium, lathyrus, festuca et poa in pratis crescunt.

3) Salix cinerea fruticeta format.

1) Malum, pyrum, prunum, cerasum et armeniacam plantamus.

2) Magister de plantis cultis dicet.

3) Abies alba in silvis crescit, in montibus saepe occurit.

Варіант 4

1) Linguam Latinam studemus.

2) Viburnum opulus in silvis et hortis crescit.

3) Folia arborum frondosarum autumno decidunt.

5. Перекладіть речення латинською мовою. Для довідки вико­ристовуйте таблицю відмінкових закінчень іменників, розміщену у додатках:

Варіант 1

1) Квітка має пелюстки, тичинки і маточку.

2) Гілки і листя утворюють крону дерева.

3) Ми вирощуємо Буряк цукровий і Моркву посівну.

Варіант 2

1) Сосна звичайна і Ялина європейська ростуть у лісах.

2) Я працюю в ботанічному саду університету.

3) Проліска дволиста цвіте навесні.

Варіант 3

1) Ми сіємо Пшеницю тверду і Ячмінь звичайний.

2) Агроном відбирає насіння.

3) Види утворюють рід, роди утворюють родину, родини утворю­ють порядок.

Варіант 4

1) Акація справжня і Глід український мають гострі колючки.

2) Ми збираємо помідори й огірки.

3) Гарбузи, кавуни і дині ростуть на баштанах.

Repetitio est mater studiorum. Повторення - мати навчання.

Латинське прислів'я

Варіант 1

1. У поданих словах визначте, як вимовляються підкреслені букви та буквосполучення, поставте та поясніть наголос:

 

phaseolus hippophae

colocynthis rhinanthus

mycosphaerella cochlearia

cicer caepa

acyrthosiphon hyoscyamus equisetum rhoeas

coerulescens schoenoplectus sphaerotheca knautia

 

 Визначте відміну та основу іменників:

daucus, i m planta, ae f species, ei f flos, floris m fructus, us m plantago, inis f glycine, es f folium, i n

 Узгодьте прикметники, подані у дужках, з іменниками, провідміняйте утворені словосполучення:

prunus, i f - слива (domesticus, a, um - домашній) quercus, us f - дуб (pubescens, entis - пухнастий) secale, is n - жито (silvester, stris, stre - лісовий)

4. Перекладіть українською мовою, зробіть граматичний ана­ліз термінів та вкажіть спосіб вираження видового епітета:

 

Fagopyrum esculentum Cucumis sativus Bruchus lentis Lathyrus tuberosus Phoma herbarum Cucurbita pepo

Solanum tuberosum Allium caepa Echinochloe crus-galli Alternaria brassicae Ascochyta onobrychidis Pica pica

 

Пшениця тверда Церкоспора бурякова

Люцерна посівна Фітофтора небезпечна

Костриця різнолиста Селера пахуча

Тимофіївка гірська Рис посівний

Помідор їстівний Коренегриз весняний

Горох польовий Заєць європейський

6. Перекладіть складені назви рослин українською мовою, зро­біть граматичний аналіз термінів:

Brassica oleracea var. capitata Cuscuta europaea ssp. viciae Panicum miliaceum ssp. ovatum Daucus carota var. sativa Puccinia graminis f. sp. avenae Sphaerotheca fulginea f. cucumeris

7. Перекладіть складені назви рослин латинською мовою:

Буряк звичайний, різновид білий Пирій повзучий, різновид пухнастий Рис посівний, підвид звичайний Тонконіг лучний, різновид вузьколистий Еризифа звичайна, форма квасолі Конюшина посівна, підвид рання

8. Перекладіть українською мовою уніномінальні назви рос­лин і тварин, визначте ранг таксонів:

Pinophyta Pooideae Cannabaceae

Fabales Cucurbitales Insecta

Ascomycetes Monocotyledones Herbivora

Cruciferae Dilleniidae Lepidoptera

9. Перекладіть латинською мовою уніномінальні назви рослин і тварин:

відділ Покритонасінні родина Зонтичні

клас Дводольні підродина Селерові

клас Хвощевидні клас Ссавці

порядок Тонконогоцвіті ряд Гризуни

родина Злакові ряд Двокрилі

1. У поданих словах визначте, як вимовляються підкреслені бук­ви та буквосполучення, поставте та поясніть наголос:

chaemedrys cacaecia calvatia baccatus

ceratocystis sanguisorba caespitosus isoetes

nymphaea arrhenatherum cytisus schizandra

hippophae glycyrrhiza thermophilus thuia

2. Визначте відміну та основу іменників:

 

ramus, i m quercus, us f gemma, ae f rhizoma, atis n

series, ei f cornu, us n radix, icis f anemone, es f

 

3. Узгодьте прикметники, подані у дужках, з іменниками, провідміняйте утворені словосполучення:

fagus, i f - бук (silvaticus, a, um - лісовий)

acer, aceris n - клен (campester, stris, stre - польовий)

ribes, is n - смородина (ruber, bra, brum - червоний)

4. Перекладіть українською мовою, зробіть граматичний аналіз термінів та вкажіть спосіб вираження видового епітета:

Picea abies Opomyza florum

Genista tinctoria Acacia dealbata

Chamenerium angustifolium Ulmus glabra

Dryopteris filix-mas Vaccinium myrtillus

Achillea millefolium Canis lupus

Береза повисла Липа серцелиста Осока гостра Яблуня ягідна Глід український Осика

Psylla rosae Ciconia ciconia

5. Перекладіть латинською мовою:

Вільха клейка Ліщина звичайна Бузина чорна Сон широколистий Шовковиця біла Модрина польська

Bidens tripartia var. pumila Anemone silvestris f. grandiflora

Linum perenne ssp. squamulosum Convallaria maialis var. rosea Pinus cembra var. sibirica Erysiphe graminis f. hordei

7. Перекладіть складені назви рослин латинською мовою:

Осока гостра, різновид чорна

Тілеція пшениці, форма звичайна

Тополя чорна, різновид пірамідальна

Диня посівна, різновид китайська

Живокіст лікарський, різновид ланцетоподібний

Сосна кедрова, різновид сибірська

Блекота чорна, різновид бліда

8. Перекладіть українською мовою уніномінальні назви рослин тварин, визначте ранг таксонів:

 

Gymnospermae Polypodiopsida Betulales Insecta

Ascomycetes Cruciferae Prunoideae Ulmaceae

Oomycetidae Agaricales Filicidae Rodentia

 

9. Перекладіть латинською мовою уніномінальні назви рослин тварин:

 

відділ Папоротеподібні клас Однодольні клас Хвощевидні порядок Вербоцвіті родина Кленові клас Дискоміцети родина Липові підродина Яблуневі клас Ссавці ряд Хижаки

 

1. У поданих словах визначте, як вимовляються підкреслені букви та буквосполучення, поставте та поясніть наголос:

chrysosplenium hierochloe europaeus maior

caesalpinia oenanthe rhytisma cydonia

rhophalosiphum quercus lycaena bestia

hyoscyamus chinensis tilletia ephedra

2. Визначте відміну та основу іменників:

subspecies, ei f phoma, atis n oxycoccus, i m larix, icis f silene, es f coma, ae f tribus, us m medicago, inis n

3. Узгодьте прикметники, подані в дужках, з іменниками, провідміняйте утворені словосполучення:

taxus, i f - тис (baccatus, a, um - ягідний) pisum, i n - горох (arvensis, e - польовий) Salix, icis f- верба (fragilis, e - ламкий)

4. Перекладіть українською мовою, зробіть граматичний ана­ліз термінів та вкажіть спосіб вираження видового епітета:

 

Betula verrucosa Mycosphaerella ribis Larix polonica Tussilago farfara Fagus grandifolia Contarinia pisi

Iuglans regia Psylla pyri Quercus robur Bidens cernua Vulpes vulpes Erysiphe umbelliferarum

 

5. Перекладіть латинською мовою:

 

Клен татарський Ялиця біла Череда трироздільна Кропива дводомна Первоцвіт лікарський Груша звичайна

Рододендрон жовтий Яблуня рання Звіробій шорсткий Підлісник європейський Подорожник великий Шипшина собача

 

Pinus silvestris var. melanosperma Populus nigra var. italica Achillea millefolium f. setacea Erysiphe umbelliferarum f. dauci

Mentha spicata var. longifolia Rosa cinnamomea var. elliptica

7. Перекладіть складені назви рослин латинською мовою:

Шпинат городній, різновид колючий Льон жовтий, підвид кримський Дуб звичайний, різновид ранній В'яз польовий, різновид корковий Горошок посівний, різновид серцелистий Рута пахуча, підвид садова Шовковиця біла, різновид татарська

8. Перекладіть українською мовою уніномінальні назви рос­лин і тварин:

 

Sphagnidae Rosales Gramineae Maloideae

Salicaceae Carnivora Aves Canidae

Angiospermae Archimycetes Equisetopsida Zygomycetidae

 

9. Перекладіть латинською мовою уніномінальні назви рослин тварин:

 

відділ Голонасінні клас Аскоміцети порядок Березоцвіті родина Букові підродина Трубчасті клас Плауновидні родина Первоцвіті ряд Травоїдні клас Комахи ряд Лускокрилі

 

1. У поданих словах визначте, як вимовляються підкреслені букви та буквосполучення, поставте та поясніть наголос:

chaenomeles chaerophyllum thymus physalis

arctostaphylos echinochloe caerefolium сaryophyllaceae

ceratocephalus euphrasia rhinanthus exobasidium

ascochyta rhizophydium schizachne cyrtophyllus

2. Визначте відміну та основу іменників:

poa, ae f taxon, i n lupus, i m acus, us f

melo, onis m cotykdon, оnis f lepus, ог^ m pisum, i n

3. Узгодьте прикметники, подані у дужках, з іменниками, провідміняйте утворені словосполучення:

malus, i f - яблуня (barcatus, a, um - ягідний) platanus, us f - платан (orientalis, e - східний) cannabis, is n - коноплі (sativus, a, um - посівний)

4. Перекладіть українською мовою, зробіть граматичний ана­ліз термінів та вкажіть спосіб вираження видового епітета:

 

Dactylis glomerata Olpidium radicis Populus tremula Macrosporium solani Prunus spinosa Quercus pubescens

Glycine soia Phellinus abietis Grossularia reclinata Apera spica-venti Talpa europaea Melolontha melolontha

 

5. Перекладіть латинською мовою:

 

Подорожник великий Кавун колоцинт Буряк звичайний Блекота чорна Фізодерма кукурудзи Квасоля червона

Верба сіра Вишня кущова Груша домашня Еспарцет посівний Філостикта яблуні Тонконіг лучний

 

Allium oleraceum var. roseum Melo sativus ssp. agrestis Erysiphe communis f. lupini Beta vulgaris var. altissima

Elytrigia repens var. caesium Puccinia graminis f. sp. hordei

7. Перекладіть складені назви рослин латинською мовою:

Береза повисла, різновид гладка Вероніка весняна, різновид проста Редька посівна, підвид чорна Перстач білий, різновид голий Жовтець їдкий, різновид північний М'ята лісова, різновид зелена Крупка дібровна, різновид голоплідна

8. Перекладіть українською мовою уніномінальні назви рос­лин і тварин, визначте ранг таксонів:

Polypodiophyta Compositae Magnoliopsida

Linaceae Lamiidae Diptera

Gasteromycetes Betulales Sciuridae

9. Перекладіть латинською мовою уніномінальні назви рослин і тварин:

 

відділ Мохоподібні клас Плауновидні порядок Тисові родина Губоцвіті підродина Латукові клас Акразіоміцети підклас Сфагнові порядок Лілієцвіті родина Довгоносики підродина Полівки