ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які назви рослин і тварин є індиферентними? Чим вони відрізняються від ін­формативних?

2. Чим може бути виражений індиферентний видовий епітет?

3. Як утворюються родові назви рослин від власних назв?

4. Сформулюйте правила утворення видових епітетів рослин від імен та прі­звищ.

5. Як утворюються форми теперішнього часу дійсного способу активного стану латинських дієслів?

6. Назвіть особові закінчення латинських дієслів.

7. У дієслів яких дієвідмін форми теперішнього часу дійсного способу активно­го стану утворюються шляхом приєднання особових закінчень безпосередньо до основи?

8. Які особливості творення має форма 1-ї особи однини теперішнього часу дій­сного способу активного стану дієслів I дієвідміни?

9. За допомогою яких сполучних голосних утворюються форми теперішнього часу дійсного способу активного стану дієслів III дієвідміни?

10. Як утворюється форма 3-ї особи множини теперішнього часу дійсного спосо­бу активного стану дієслів IV дієвідміни?

ВПРАВИ

1. Транслітеруйте (запишіть латиницею) імена та прізвища, утворіть від них видові епітети у формі: а) іменників у родовому ві­дмінку; б) прикметників:

Варіант 1

Sorbaria olgae Rubus komarovii Triticum thaoudar Avena ludoviciana Stipa zalesskii Avena wiestii Festuca beckeri

Зразок: Вінтер - Winter - winteri - winteranus, a, um

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Лінней

Вавилов

Тимофєєв

Гіннал

Тімірязєв

Мюррей

Гердер

Євгенія

Браун

Дортманн

Сугерокі

Зеров

Попова

Окснер

Сочава

Стенлі

Альберт

Радченко

Глен

Липський

Галлер

Воронов

Островський

Петренко

Фомін