ЕТИМОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК

Nomina si nescis, perit et cogito rerum. Якщо не знаєш назв, то неможливе пізнання речей.

К. Лінней

Allium (alium) є давньою латинською назвою часнику (цибуля і часник належать до однієї родини). Іменник аШит походить від кельт­ського прикметника all "пекучий": часник має гострий, пекучий смак. Можливо, також є зв'язок з лат. halare "пахнути" (halium ^ alium), оскільки рослина має сильний харак­терний запах. Як видовий епітет вжито іменник caepa, ae f "цибуля", який походить від кельтського cap (cep) "голова": цибулина має кулясту форму.

Іменник achillea походить від імені грецько­го міфологічного героя Ахілла, учня кентав­ра Хірона. За легендою, Ахілл уперше вико­ристав деревій для лікування ран. Іменник Millefolium походить від лат. mille "тисяча" і folium "листок", що вказує на сильно розсі­чене листя цієї рослини (порівняй рос. назву рослини: Тьісяче-листник обьїкновенньїй).

Adonis vernalis Гориц- Назву adonis дано рослині на честь юнака віт весняний Адоніса, улюбленця Афродіти, який загинув

Allium caepa

Цибуля звичайна

Achillea millefolium

Деревій звичайний

на полюванні від дикого кабана. Засмучена богиня виростила з крапель крові Адоніса квітку - втілення краси юнака. Міф про Адоніса символізує відмирання й оновлення природи. Виникнувши в Сирії, цей міф пот­рапив до Греції, а потім - і до Риму. Прик­метник vernalis "весняний" походить від лат. ver, veris n "весна", оскільки цей вид росли­ни цвіте навесні.

 

Alnus glutinosa

Вільха клейка

Іменник alnus, i f "вільха" походить від ке­льтських слів: al "при" і lan "берег" (al + lan + us). Таку назву рослина отримала через те, що вона часто росте по берегах річок та озер, на лісових болотах. Видовий епітет glutinosus, a, um від лат. gluten, inis n "клей" вказує на те, що молоде листя цього виду ві­льхи дуже клейке.

 

Armeniaca vulgaris

Абрикос звичайний

Іменник arneniaca, ae f "абрикос" походить від прикметника armeniacus, a, um "вірмен­ський", оскільки плоди цього дерева уперше потрапили до Риму з Вірменії. Пліній нази­вав плоди абрикоса "вірменська слива". Прикметник vulgaris, е "звичайний" утворе­ний від лат. vulgus, i n "народ, простолюд".

 

Artemisia absinthium

К. Лінней назвав рід Atropa на честь однієї з парок грецької міфології Атропи, яка пере­різала нитку життя людини (більшість рос­лин цього роду отруйні). Іменник belladonna походить від італійських слів: bella "краси­ва" і donna "жінка". У давнину жінки корис­тувалися соком цієї рослини як косметич­ним засобом: його закапували в очі та нати­рали ним щоки.

Atropa belladonna Бе-

ладонна звичайна

Полин гіркий

Назва artemisia, можливо, пов'язана з ім'ям грецької богині Артеміди (Artemis). Пліній вважає, що рослину названо на честь Арте- мізії Галікарнаської - дружини короля Мав- зола, яка вилікувалася за допомогою цієї трави. Можливо також, що в основі назви лежить грец. artemes "здоровий", оскільки полин має цілющі властивості. Іменник ab­sinthium походить від грец. apsinthos (a "не" + psinthos "насолода"), оскільки рослина має гіркий, терпкий смак.

Bidens tripurtita

Череда трироздільна

Brassica oleracea

Капуста городня

Cannabis sativa

Коноплі посівні

Іменник bidens, entis f "череда" походить від лат. bis "двічі, дво-" і dens, dentis m "зуб": плоди цієї рослини мають два зубчастих віс­тря. Видовий епітет tripartitus, a, um "триро­здільний" (від лат. tri- "три-" і pars, partis f "частина") вказує на будову листка череди.

Давня латинська назва рослини brassica по­ходить від кельтського bresic "капуста". Можливо, є також зв'язок з грец. braxein "варити, готувати": капуста була пошире­ною овочевою культурою у Стародавньому Римі, з неї готували безліч страв. Прикмет­ник oleraceus, a, um походить від лат. olus, eris n "овоч, городина".

Іменник cannabis є латинізованим варіантом грец. kannabis, яке походить від двох слів: санскритського cana "трубка" (порожнисте стебло рослини за формою нагадує трубку) і сірійського bis (pis) "коноплі". Прикметник sativus, a, um "посівний" походить від форми супіна satum дієслова serere "сіяти". В