ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОТИ ВІДКРИТОГО ДРУГОГО СКЛАДУ ВІД КІНЦЯ СЛОВА У БОТАНІЧНИХ ТЕРМІНАХ

Для того щоб визначити, довгим чи коротким від природи є голос­ний у відкритому другому складі від кінця слова, слід звернути увагу на наступний приголосний. Наприклад, необхідно визначити довготу або короткість другого складу у словах: cannabis - коноплі, plantago - подо­рожник, raphanus - редька.

Як видно з таблиці, в сполученні ab голосний а є завжди коротким і ненаголошеним (винятків немає), отже, у слові сannabis наголос ста­виться на третій склад від кінця слова: ^mSbis.

У сполученні ag голосний а є, як правило, довгий. Слово plantago не належить до поданих у дужках винятків, тому підлягає загальному правилу наголошення: plantago.

У сполученні an голосний а також здебільшого довгий, але слово raphanus належить до винятків, тому другий склад від кінця слова корот­кий, отже, наголос ставиться на третій склад: raphanus.

NB! У таблиці приклади наводяться звичайним шрифтом, а винят­ки - у дужках курсивом.

Гол. + пригол.

Склад довгий

Склад короткий

ab

arabis

ac

(pastinaca, portulaca)

androsace

ag

medicago

(asparagus, saxifraga)

al

secale

(amygdalus, astragalus, polygala,

 

 

-petalus)

am

hyoscyamus

an