§ 4. ПРАВИЛА ВИМОВИ БУКВОСПОЛУЧЕНЬ

магниевый скраб beletage

У словах грецького походження трапляються сполучення з придихо­вим h: ch, ph, rh, th. Такі буквосполучення графічно позначали відповід­ний звук грецької мови, тому кожний з цих диграфів вимовляється як один звук.

Буквосполучення ch вимовляється як українське [x]: chamomflla [ха- момілля] - ромашка, chenopodium [хеноподіум] - лобода;

ph вимовляється як українське [ф]: phaseolus [фазeолюс] - квасоля, phleum [Флєум] - тимофіївка;

rh вимовляється як українське [р]: rhizoma [різома] - кореневище, rhizopus [різопус] - ризопус;

th вимовляється як українське [т]: ^mus [тімус] - чебрець, anethum [анeтум] - кріп;

sch вимовляється як українське ^х]: schizandra [схізaндра] - лимон­ник, schoenoplectus [схєноплєктус] - схеноплект.

У деяких випадках сполучення sch є запозиченням не з грецької, а з інших мов. Як правило, воно використовується при транслітерації власних назв та назв, що від них походять, для передачі звуків, не властивих латин­ській мові:

sch - [ш]: schephеrdia - шефердія, duschekia - душекія, Rumex mar- schallianus - Щавель Маршаллів;

stsch - [щ]: Stipa syreistschikovii - Ковила Сирейщикова; schtsch - [щ]: Scilla mischtschenkoana - Проліска Міщенко; tsch - [ч]: Salvia gontscharovii - Шавлія Гончарова. Власні назви читаються за нормами мови-оригіналу. Буквосполучення ngu перед голосними вимовляється як [нгв]: san- guisorba [сангвісорба] - родовик, а перед приголосними як [нгу]: angus- tifolius [ангустіфоліус] - вузьколистий.

вимовляється як [св],

голосним одного складу: sufllus [суіллюс] - маслюк sUis [суіс] - свині

один склад:

suaveolens [свавeоленс] - запашний ransuetUdo [консветудо] - звичка

Буквосполучення su перед голосними може вимовлятися як [св] або

[су]:

вимовляється як [су],

якщо утворює з наступним голосним якщо не утворює з наступним

Буквосполучення ti перед голосними може вимовлятися як [ці] або

[ті]:

ti + голосний

 

вимовляється як [ці] у більшості випадків: gentiana [генційна] - тирлич

knautia [ктуція] - свербіжниця

вимовляється як [ті], якщо це буквосполучення стоїть після s, t, x: bestia [6Єстія] - тварина

 

Перед приголосними буквосполучення ti завжди вимовляється як [ті]: vftis [вітіс] - винорад, triticum [трітікум] - пшениця.