§ 5. ДОВГІ ТА КОРОТКІ СКЛАДИ

магниевый скраб beletage

У латинській мові голосні розрізняються за довготою вимови: звуки можуть бути довгими або короткими. Довгі звуки вимовляються приблиз­но вдвічі довше, ніж короткі. На письмі довгота чи короткість звука позна­чається спеціальними надрядковими знаками, які ставляться над буквою: довгота звука позначається горизонтальною рискою ( " ), а короткість - дужкою ( w ).

Наприклад: а - [а] довгий, а - [а] короткий.

Довгими чи короткими звуки можуть бути за природою або за поло­женням.

Як складотворчий елемент можуть виступати лише голосні або диф­тонги: у слові стільки складів, скільки голосних або дифтонгів.

Поділ на склади у латинських словах здійснюється:

1)   між двома голосними:

po-a - тонконіг, ze-a - кукурудза;

2)          між голосним (або дифтонгом) і приголосним: fa-ba - біб, prae-cox - ранній;

3)          між голосним і групою "muta cum liquida" - сполученням німого звука b, p, d, t, c, g з плавним r, l (br, bl, pr, pl, dr, dl, tr, tl, cr, cl, gr, gl):

rU-bra - червона, pa-tri-a - батьківщина;

4)    всередині групи приголосних:

                між двома приголосними: plan-ta - рослина, al-^а - біла;

                 між трьома приголосними перед останнім приголосним (крім сполучень з групою "muta cum liquida"):

fUnc-ti-o - функція, cam-pes-tris - польова.

Залежно від голосного склад, що його містить, також може бути дов­гим або коротким.

Склад довгий

1)   якщо містить дифтонг:

caepa - цибуля, rhoeas - мак-самосійка;

2)    якщо після голосного стоять подвійні приголосні x або z:

adoxa - адокса, reflexus - відхилений, oryza - рис, glycyrrhTza - со­лодка;

3) якщо після голосного стоять два і більше приголосних, крім групи "muta cum liquida": citrullus - кавун, mentha - м'ята. Крім того, слід запам'ятати довгі суфікси, які часто трапляються в біологічних термінах:

-al-               vernalis - весняний, orientalis - східний

-ar-              vulgaris - звичайний, pabularis - кормовий

-at-               spicatus - колосистий, baccatus - ягідний

-ur-              natura - природа, maturus - зрілий, спілий

-ut-               hirsutus - шорсткий, cornutus - рогатий

-In-              canTnus - собачий, murTnus - мишачий

-iv-               satTvus - посівний, aestTvus - літній

-os-              tuberosus - бульбистий, fruticosus - кущовий

NB! (Nota bene!) - Занотуй добре, зверни увагу!

Винятки:

 

annotinus - однорічний serotinus - пізній parietinus - настінний velUtinus - бархатистий

bombycinus - шовковий prasinus - світло-зелений -petalus - -пелюстковий -cephalus - -головий, -качанний

 

Склад короткий

1)           якщо голосний стоїть перед іншим голосним або h: folium - листок, contraho - стягую;

2)           якщо голосний стоїть перед групою "muta cum liquida" - сполу­ченням німого звука b, p, d, t, c, g з плавним r, l (br, bl, pr, pl, dr, dl і т.д.): ephedra - ефедра, хвойник, atriplex - лутига.

Не подовжують складу також буквосполучення грецького похо­дження ch, ph, rh, th, оскільки кожне з них вимовляється як один звук: polystachys - багатоколосковий.

Слід запам'ятати і деякі короткі суфікси:

-ol-               pyrola - грушанка, luteolus - жовтуватий

-ul-               spirala - колосок, ramfllus - гілочка

-il-               hUmilis - низький, gracilis - стрункий

-bil-               vegetabilis - рослинний, stabilis - постійний

-ic- silvaticus - лісовий, rUsticus - сільський -id- vmdis - зелений, hybridus - гібридний

Якщо голосний стоїть перед одним приголосним, то він може бути як довгим, так і коротким за природою. У таких випадках довгота чи коро­ткість голосного позначається надрядковими знаками: medicago - люцерна, cUcflmis - огірок.

Для довідки в додатках у кінці посібника розміщено таблицю визна­чення довготи відкритого другого складу від кінця слова в ботанічних тер­мінах.

NB! Не слід плутати довгі (короткі) суфікси зі сполученнями довгого (короткого) за природою голосного з приголосним. Запам'ятайте назви ро­слин:

 

cynara - артишок сйpparis - каперси asarum - копитняк astragalus - астрагал amygdalus - мигдаль polygala - китяки

carpinus - граб fraxinus - ясен ricinus - рицина farfara - підбіл cardamine - жеруха urtTca - кропива