Глава Х. Ризикові договори

магниевый скраб beletage

Стаття 207. Правоздатність за позовами, що виникли з до-говорів гри, визначається особистим законом зацікавленихсторін.

Стаття 208. Майновий закон регулює договори лотереї івизначає ризикові ігри та парі, які дозволені або заборонені таїх межі.

Стаття 209. Положення, які оголошують недійсною спла-ту довічної ренти на термін життя особи, яка померла до часуїї встановлення або в той час, коли вона страждала невиліков-ною хворобою, є територіальними.

Глава XI. Мирова угод і арбітраж

Стаття 210. Положення, які забороняють мирову угодуабо арбітраж за певними справами, є територіальними.

Стаття 211. Обсяг і наслідки арбітражу і сила, яка надаєтьсямировій угоді, також залежить від територіального закону.

Глава XII. Поручительство

Стаття 212. До міжнародного публічного порядку нале-жить норма, що забороняє поручительство брати на себе зо-бов'язання у більшому розмірі, ніж головний боржник.

Стаття 213. До того ж самого порядку належать положен-ня щодо застави за законом або судової.