Глава II. Статус торгівця і торговельних угод

магниевый скраб beletage

Стаття 239. Для всіх наслідків, що мають публічний харак-тер, статус торгівця регулюється законом того місця, дездійснено акт або відбувається промисел, про який іде мова.

Стаття 240. Форма торговельних договорів і угод підпо-рядкована місцевому закону.

Глава III. Торговельний реєстр

Стаття 241. Положення, що стосуються занесення до торго-вельного реєстру іноземних торгівців і товариств, є місцевими.

Стаття 242. Той же характер мають норми, які визначаютьнаслідки занесених до цього реєстру боргових вимог або правтретіх осіб.