2.6.1. Процедури цивільного права "ius civile"

магниевый скраб beletage

2.6.1.1. Формальна передача у власність (Mancipatio)

Укладання таких угод відзначалося церемонійністю. Не-обхідна була присутність того, хто передає, і того, хто приймаєна себе володіння річчю. Мали бути також присутніми:

5 свідків (повнолітніх римських громадян);

ваги;

людина, яка тримає ці ваги;

брусок (зливок) міді.

Особа, яка вступала у володіння, обіймала відповідну річ іпромовляла, що вона купує її за зливок міді. Потім торкаласявагів цим зливком. Це був символічний продаж. Коли ще гро-шей не було, то дійсно розплачувалися міддю, зважуючи її. Ко-ли ж почали кормстуватися грішми, то мідний зливок викону-вав лише формальну роль. Гроші сплачувалися у взаємоприй-нятній формі платежу.

2.6.1.2. Відбирання у незаконного володільця(In Jure Cessio)

Позивач подавав позив до магістрату, що річ, яка знахо-диться у володінні відповідача, є річчю позивача. Відповідачпогоджувався з позовом, і річ переходила позивачеві за рішен-ням магістрату. Це — віндикаційний позов.