Глава IX. Відсутність без вісті

магниевый скраб beletage

Стаття 78. Попередні заходи, що використовуються у ви-падку відсутності без вісті належать до міжнародногопублічного порядку.

Стаття 79. Як виняток з правила попередньої статті пред-ставництво особи, відсутність якої призумується, організо-вується відповідно до особистого закону цієї особи.

Стаття 80. Особистий закон відсутнього визначає, комуналежить право на позов з метою досягти оголошення особивідсутньою і визначення порядку і умов призначенняадміністраторів майна.

Стаття 81. До вирішення питання про те, колиздійснюється і набуває сили оголошення особи відсутньою таколи і як має припинитися управління майном відсутнього, атакож до питання про зобов'язання і спосіб звіту має застосо-вуватися місцеве право.

Стаття 82. Все, що стосується презумпції смерті відсутнь-ого і його прав, які можуть виникнути, врегульовуються йогоособистим законом.

Стаття 83. Оголошення особи відсутньою або оголошенняпрезумпції про її відсутність, припинення такого стану, а та-кож оголошення презумпції смерті відсутнього мають ексте-риторіальну дію, включаючи все, що стосується призначення іповноважень адміністраторів [майна].