7.3. Смерть Богдана Хмельницького. Його характеристика

магниевый скраб beletage

27 липня 1657 р. великий син українського народу Б. Хмельницькийв результаті крововиливу у мозок помер. Поховано його у Суботові вІллінській церкві. Утрата великого гетьмана припала на надзвичайноскладний період політичної історії України — час утвердження націо-нальної держави — і спричинила загострення боротьби між старшинсь-кими угрупованнями. З великим сумом сприйняв увесь українськийнарод звістку про смерть Б.Хмельницького, який в народі мав величез-ний авторитет і часто висловлювався виразом «Богом даний».

Суспільно-політична, соціально-економічна та державотворчадіяльність Богдана Хмельницького в історичній літературі має різні оцін-ки, часто дуже суперечливі. Однак більшість істориків дає високу оцін-ку цій історичній фігурі. Вважається, що він є одним із найталановиті-ших політичних діячів на загальному фоні історії українського народу.

Богдан Хмельницький був політиком, який зумів не лише очолитиборотьбу за національну незалежність, а й за допомогою гнучкої соці-ально-економічної політики об'єднати для досягнення цієї мети зусил-ля різних класів, станів та груп українського суспільства, пом'якшитигостроту соціальних суперечностей, запобігти їх переростанню в гро-мадянську війну. Цим були створені сприятливі умови для завершенняпроцесу формування Української держави. Незважаючи на непослі-довність і суперечливість у діях, певні прорахунки та помилки, Хмель-ницький першим із політичних діячів не лише висунув чітке завданнястворення незалежної держави, до складу якої мали увійти всі етнічніукраїнські землі, а й зробив усе можливе для його розв'язання.

У дуже несприятливих для України міжнародних відносинах сере-дини XVII ст. гетьман обрав найоптимальніший варіант з усіх можливих,підписавши Переяславську угоду.

Велич його як політика і державного діяча полягає і в тому, що, навідміну від своїх наступників, він враховував особливості політичногоустрою, соціальної структури Української держави та специфіку суспіль-них відносин, що склалися внаслідок Селянської війни і ліквідації поль-ського кріпосництва, пішов на визнання основних соціально-економічнихзавоювань селянства. Богдан Хмельницький створив одну із найсильні-ших армій у тодішній Європі, зумів належним чином озброїти її, значнопідніс ефективність кінноти та артилерії. Це була армія революційногонароду, яка використовувала досягнення тодішньої військової техніки,тактики, і водночас відбивала ентузіазм повсталих мас. Вигравши ба-гато битв, український гетьман завдав Речі Посполитій найважчих по-разок за всю її історію. Він проявив виняткові здібності дипломата. Закороткий час в Українській державі була створена дипломатична служ-ба, яка уважно стежила за подіями у Центральній, Східній, Південно-Східній Європі, на Близькому Сході. Столиця України, Чигирин, сталавизнаним центром міжнародного життя середини XVII ст.

Уряд Богдана Хмельницького зумів паралізувати дії польського уря-ду, спрямовані на створення антиукраїнської коаліції. У той же час ук-раїнські дипломати на чолі з гетьманом не один раз організовувалиантипольські союзи. Викликають повагу висока і різнобічна освіченістьгетьмана, його глибокі знання життя й культури українського народу.Це була людина залізної волі, мужності та характеру, яка холоднокров-но діяла у найскладніших ситуаціях. Він був і залишається в пам'ятінароду, в його піснях і думах як один із головних героїв історії україн-ського народу, що твердо і послідовно боровся за його долю.