3.3. Розвиток писемного мовлення учнів

магниевый скраб beletage

Основні напрями та принципи роботи над зв'язним писем-ним мовленням учнів. Письмове спілкування (те, що вимагаєспеціальних мовних умінь) - читання (репродуктивний вид мов-леннєвої діяльності), письмо (продуктивний вид мовленнєвоїдіяльності).

Методика роботи над писемним висловлюванням. Видиробіт з розвитку писемного мовлення, їх значення й методикапроведення: робота над текстом, тема та основна думка тексту,смислова, граматична, структурна й інтонаційна цілість тексту,способи зв'язку речень у тексті (ланцюжковий і паралельний),композиційно-структурні особливості тексту, абзац; методикароботи над переказами (докладними, стислими, вибірковими,переказами-перекладами, творчими); формування комунікати-вних умінь школярів у процесі роботи над творами (уміння ви-значати головну думку твору, складати план, працювати надмовним оформленням твору, редагувати написане); робота надтворами різних видів і стилів (твори-розповіді, твори-описи,твори-роздуми). Методика написання замітки-інформації, стат-ті-нарису до газети та різних видів ділових паперів (адреса,лист, оголошення, розписка, доручення, заява, протокол, звіт,автобіографія тощо). Методика формування в учнів навичокрізних видів читання у процесі вивчення шкільного курсу мо-ви.

Наочні й технічні засоби з розвитку писемного мовлення,методика їх застосування.

Перевірка творчих робіт. Прийоми виправлення, обліку ікласифікації помилок. Критерії та норми оцінювання. Роботанад мовними та мовленнєвими помилками.

4. Позакласна та факультативна робота з української мови