4.2. Методика навчання синтаксису

магниевый скраб beletage

Значення, завдання, зміст і принципи вивчення синтаксисув школі. Етапи вивчення синтаксису: практичне засвоєння, по-новлення знань з синтаксису під час опрацювання морфології;систематичне вивчення синтаксису. Зв'язок синтаксису з лекси-кою, морфологією та розвитком мовлення учнів.

Методика ознайомлення з поняттями словосполучення іречення, зв'язок слів у словосполученні та реченні, типи речень.Методична проблема вивчення складного синтаксичного цілого,тексту та його актуального членування. Характер умінь і нави-чок учнів з синтаксису.

Шляхи подолання труднощів у вивченні головних і друго-рядних членів речення, відокремлених та однорідних членів ре-чення; встановлення зв'язків між частинами складного речення ітексту.

Методи та прийоми теоретично-практичного вивченнясинтаксису: аналіз словосполучення, синтаксичний розбір ре-чення, заміна одних синтаксичних конструкцій іншими, поши-рення та скорочення речень, складання речень за опорними сло-вами, схемами, інтонаційно-смисловий розбір речень і текстів.

Використання наочності та технічних засобів навчання підчас вивчення синтаксису. Особливості вивчення синтаксису вшколах з національною мовою навчання.