3.6. Підведення підсумків педагогічної практики

магниевый скраб beletage

Підсумки підводяться у процесі складання студентом ди-ференційованого заліку комісії у складі керівників практики відфакультету, кафедри, бази практики під головуванням завідува-ча фахової кафедри. Диференційована оцінка з практики врахо-вується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успіш-ність студента. Результати складання заліків з практикизаносяться до екзаменаційної відомості, проставляються в залі-кових книжках студентів.

Студент, який не виконав програму педагогічної практи-ки з поважних причин (за наявності відповідних підтверджень:довідки про хворобу, пояснювальної записки з аргументованимвикладом причин тощо), має право на повторне проходженняпрактики. Керівництво, контроль і місце проходження практикивизначається окремо розпорядженням деканату факультету.

Студент, який повторно не пройшов педагогічної практи-ки або отримав негативну оцінку, вважається як такий, що невиконав навчальне навантаження і відраховується з університе-ту.