1.2. Українська мова як навчальна дисципліна в загально-освітній школі