1.3. Програми та підручники з української мови

магниевый скраб beletage

Короткий огляд програм і підручників з української мови.Причини переходу школи на нові навчальні плани та програми.

Принципи побудови й зміст чинних програм з українсь-кої мови для 1-4 і 5-12 класів. Змістові лінії програми і принци-пи їх реалізації. Особливості програм для шкіл нового типу,професійно-технічних училищ, коледжів, ліцеїв тощо.

Принципи побудови підручників з української мови. На-вчальні посібники з української мови.

Вивчення програмового матеріалу з мови укрупненимичастинами (блоками). Міжпредметні зв'язки у шкільному курсіукраїнської мови. Роль вчителя у реалізації мети та завдань шкі-льного курсу української мови.