1.4. Психологічні та дидактичнізасади навчання української мови

магниевый скраб beletage

Психологічна наука про шляхи засвоєння знань, умінь інавичок української мови. Мовна особистість і шляхи її розвит-ку. Психологічні передумови успішного засвоєння мовного ма-теріалу. Інтенсифікація навчального процесу та розвиток пізна-вальних здібностей учнів у процесі вивчення мови (уваги, пам'я-ті, мислення, дару слова, мовної інтуїції, мовного чуття тощо).

Психолінгвістичні засади мовленнєвої діяльності та фо-рмування комунікативних умінь.

Дидактичні засади навчання. Закономірності засвоєнняукраїнської мови. Застосування загальнодидактичних принципіву процесі навчання української мови. Питання про власне мето-дичні принципи навчання мови та розвитку мовлення.

Наукові засади й особливості навчання української мовив школах з національною мовою навчання.