1.3. Програми та підручники з української мови

магниевый скраб beletage

Короткий огляд програм і підручників з української мовидля шкіл з українською і російською мовами навчання. Причинипереходу школи на нові навчальні плани та програми.

Принципи побудови й зміст чинних програм з українськоїмови для 1-4 і 5-12 класів. Змістові лінії програми, їх суть іпринципи реалізації. Особливості програм для шкіл нового ти-пу, професійно-технічних училищ, коледжів, ліцеїв тощо.

Принципи побудови підручників з української мови дляшкіл з українською і рідною мовами навчання. Навчальні посіб-ники, методичні рекомендації з української мови.

Вивчення програмового матеріалу з мови укрупненими ча-стинами (блоками). Міжпредметні зв'язки у шкільному курсіукраїнської мови. Вивчення предмета «Українська мова» у шко-лах з національною мовою навчання у зв'язку з рідною мовою,літературою. Роль учителя в реалізації мети та завдань шкільно-го курсу української мови (у школах з українською та рідноюмовами навчання).