1.6. Типи уроків українськоїмови, їх структура та методика проведення