1.7. Сучасна шкільна мовна освіта: інноваційні аспекти

магниевый скраб beletage

Оновлення сучасної шкільної мовної освіти. Нові підходидо трансформації змісту шкільної мовної освіти. Компетентіс-ний підхід до навчання української мови в школі. Шкільна мов-на освіта: від загальних орієнтирів до стандартів.

Інноваційні системи навчання української мови: загальнахарактеристика традиційної та інноваційних систем навчання;

проектна система навчання; інтегрована система навчання; на-вчання у співробітництві.

Технології навчання мови: технології повного засвоєннянавчального матеріалу; технології розвивального навчання; мо-дульно-розвивальна технологія навчання.

Моделі навчання української мови: модель навчання у грі;модель навчання у дискусії; сугестопедична модель навчання.