4.2. Підготовка до участі у науковій дискусії, полеміці