1.3. Алгоритмічні приписи як ефективний засіб керуванняпроцесом здобуття професійних знань