2.3. Конспектування наукової інформації,що сприймається на слух