2.3.2. Європейські стандарти серіїEN29000 і EN 45000

магниевый скраб beletage

Європейські стандарти серії EN 29000 і EN 45000

регламентують розробку систем якості, оцінювання відповід­ності, сертифікації систем якості та акредитації органів з сертифікації.

Європейські стандарти EN 29001, EN 29002, EN 29003 є аналогами стандартів ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. В європейських країнах, що входять до складу Європейського союзу, національні стандарти з сис­тем якості створюють або безпосередньо на базі стандартів ISO серії 9000, або посилаються на стандарти EN серії 29000.

До складу європейських стандартів серії EN 45000 входять:

EN 45001. Загальні вимоги до діяльності випробувальних лабора­торій.

EN 45002. Загальні вимоги до оцінювання (атестації) випробува­льних лабораторій.

EN 45003. Загальні вимоги до органів з акредитації лабораторій.

EN 45011. Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції.

EN 45012. Загальні вимоги до органів з сертифікації систем якості.

EN 45013. Загальні вимоги до органів з сертифікації, що прово­дять атестацію персоналу.

EN 45014. Загальні вимоги до заяви постачальника про відповід­ність.

Європейські стандарти серії 45000: EN 45001, EN 45002, EN 45003, EN 45011, EN 45012, EN 45013, EN 45014 містять правила оцінювання відповідності, сертифікації систем якості та акредитації органів з сер­тифікації, визначають основні критерії оцінювання діяльності органів з сертифікації продукції, систем якості та персоналу, а також вимоги до декларацій постачальника щодо відповідності продукції вимогам стан­дартів. Стандарти EN серії 45000 розроблені на основі матеріалів між­народної конференції з акредитації випробувальних лабораторій та Настанов IS0/IES, підготовлених CASCO.