Основи МЕТРОЛОГІЇ

магниевый скраб beletage

В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених з нею видів діяльності успіх окремих підприємств та галузей економі­ки на зовнішньому і внутрішньому рин­ках повністю залежить від того, наскіль­ки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому проблема забез­печення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств. Від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність національної еконо­міки. Основну роль в підвищенні якості продукції відіграє система вимірювань. Закон про єдність вимірювань визначає правові основи забезпечення єдності ви­мірювань в Україні, регулює суспільні відносини у сфері метрологічної діяльно­сті та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків не­достовірних результатів вимірювань.