3.1.3. Загальна схема, правила та порядок проведення сер­тифікації

Орган з сертифікації продукції має право проводити випробування сертифікованої продукції з метою технічного нагляду у випробуваль­ній лабораторії, а також застосовувати й інші правила щодо вибору схеми (модуля) сертифікації, залежно від специфіки продукції та особ­ливостей її виробництва.

Одиницею продукції вважається один штучний виріб; партія про­дукції, що супроводжується одним сертифікатом відповідності або одним супроводжувальним документом, в якому є посилання на сер­тифікат відповідності; партія продукції, що виготовлена з однієї й тієї ж партії вихідної сировини, матеріалів тощо.

Сертифікація передбачає такі основні етапи: атестація виробниц­тва продукції; сертифікація системи якості виробництва продукції; випробування продукції з метою сертифікації; технічний нагляд за виробництвом продукції.

Сертифікація регламентується ДСТУ 3413 і проводиться за однією із шести схем (модулів), які наведені в табл. 3.1.1.

Правила сертифікації продукції. При виборі схеми сертифікації рекомендується керуватися такими правилами:

•     сертифікат на одиничний виріб видається на підставі позитив­них результатів випробувань цього виробу, що проведені у випробува­льній лабораторії;

•     розмір партії (штук, кг, м, кв. м., тощо) наводиться заявником у заявці на сертифікацію;

•     коли заявка подається на партію продукції (виробів), що пла­нується до виготовлення, орган з сертифікації разом з заявником вирі­шують питання про економічну доцільність атестації виробництва цієї продукції;

  • ліцензія на право застосування сертифіката відповідності щодо продукції (виробів), яка виготовляється виробником серійно протягом встановленого ліцензією строку, надається органом з сертифікації на підставі позитивних результатів первісних випробувань в акредитова­ній лабораторії зразків продукції, що відбираються з виробництва або з

торгівлі у кількості, в стоки і порядку, які встановлені органом;

 

Таблиця 3.1.1

Схеми (модулі) сертифікації продукції в системі УкрС'ЕПРО

Серійність продукції, що сертифікуєгься

Обов'язковість проведення робіт щодо продукції, яка сертифі кується 3

Документи, що видаються органом з сертифікації продукції

 

атестації її виробництва

сертифікації гнете ми якості і її виробництві

її випробувань з метою сертифікації

технічного нагляду за її виробництвом

 

Одиничний виріб

Не проводиться

Не

проводиться

Проводиться по кожному виробу

Не проводиться