3.2.3. Міжнародні знаки відповідності продукції

Міжнародні і національні знаки відповідності продукції прийняті в системах сертифікації багатьох держав, особливості яких розглянуто нижче.

Знаки відповідності Німеччини:

 

 

 

 

 

1

(ш)

[geprUft]

2 (НІМЕЧЧИНА І

А

 

□JN-DVQW

4 DIN

 

 

 

 

Рис. 3.2.8. Знаки відповідності Німеччини

Німецьке товариство з маркування продукції (Deutsche Gessellschaft fur Warenkennzeichn ung, DGWK): рис.3.2.8-1 - знак від­повідності стандартам DIN в системі А] для випробувань та нагляду; рис.3.2.8-4 - відповідність стандартам DIN; німецьке товариство газо- і водопостачання (Deutscher Gessellschaft des Gas- und Was serfaches, DVGW) рис.3.2.8-5 - газова апаратура і пристрої водопостачання; спі­лка німецьких електротехніків (Verband Deutscher Elektrotechniker, VDE) рис.3.2.8-3 - побутові електроприлади, освітлювальна апаратура, трансформатори, радіоприймачі, телевізори; знак відповідності товарів Німеччини - рис.3.2.8-2.

Правовою базою сертифікації в Німеччині служать закони з охо­рони здоров'я і життя населення, охорони навколишнього середовища, безпеки праці, економії ресурсів, захисту інтересів споживачів. З 1990 р. в країні діє закон про відповідальність за виготовлення недоброякіс­ної продукції, який гармонізований із законодавством країн - членів CC і служить законодавчою базою для сертифікації у рамках єдиного ринку. Закон охоплює широке коло товарів та послуг - від іграшок до деяких видів устаткування. За даними Німецького інформаційного центру rATT/BTO загальнонаціональна система сертифікації в країні включає декілька систем сертифікації.

Потреби економіки Німеччини 80-90 % задовольняють наступні системи, що складають загальнонаціональну:

А - система сертифікації відповідності регламентам. А] - система сертифікації відповідності стандартам DIN - охоплює всі види виробів, на які встановлені вимоги у стандартах DIN.

А2— система сертифікації VDE - це система Союзу електротехні­ків (VDE). Сертифікат VDE гарантує відповідність продукції вимогам Закону про безпеку промислового устаткування або Закону про захист від радіоперешкод. Використання знаків VDE без ліцензії цього центру заборонено (рис. 3.2.9).

Знак а вказує на відповідність стандартам і технічним вимогам на­ступних видів продукції: установчих матеріалів; апаратури побутового призначення; освітлювального устаткування; трансформаторів, що використовуються для забезпечення безпеки; радів і телевізійних при­строїв.

Знак б вказує на відповідність вимогам стандартів кабелів та елек­тричних шнурів.

Знаком в відмічається відповідність вимогам стандартів на приду­шення радіоперешкод.

Знак г використовується для маркування сертифікованих електричних компонентів.

Система А3 - це система сертифікації Асоціації фірм по газо- та водопостачанню Німеччини - DVGW. Все газове устаткування, що поставляється на ринок Німеччини, повинне мати