3.2. Методи генерації ідей, оцінюванняі вибору варіанта рішення