4.6. Рекламування професійних послуг

магниевый скраб beletage

Якщо професійний бухгалтер-практик шукає нову роботушляхом реклами або інших форм маркетингу, це може створюватипотенційні загрози недотримання фундаментальних принципів.

У випадках, коли послуги, можливості або продукти пропону-ються на ринку невідповідно до принципу професійної поведінки,створюється загроза власного інтересу. Професійний бухгалтер-практик не повинен дискредитувати професію, пропонуючи профе-сійні послуги.

Професійний бухгалтер-практик має бути чесним і правдивимта не повинен:

перебільшувати можливість надання послуг, кваліфікаціюабо досвід;

давати зневажливі відгуки про роботу інших професійнихбухгалтерів або робити некоректні порівняння (рис. 4.10).

Професійний бухгалтер-практик не повинен

Рис. 4.10. Заборони щодо дій професійного бухгалера-практика (аудитора)

Якщо професійний бухгалтер-практик має сумніви щодо прийн-ятності запропонованої йому форми реклами або маркетингу, вінповинен звернутись за консультацією до відповідного професійно-го органу.