4.2. Автономні організації ОЕСР

магниевый скраб beletage

Однією з найпотужніших організацій, які входять до системи ОЕСР, є «група Великої Сімки», створена в 1975 році з метою вирі­шення глобальних фінансових і валютних питань на рівні керівників урядів провідних країн Заходу. У 1997 році до цією організації всту­пила Росія, і групу стали називати «Великої Вісімкою» (Велика Бри­танія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія, Росія).

На засіданнях організації розглядаються питання досягнення збалансованої динаміки зростання основних обмінних курсів, ко­ординації та узгодження стратегій економічного розвитку, розроб­ки загального економічного курсу провідних країн світу.

Автономним органом у межах ОЕСР є Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), створене в 1974 році, за участю всіх країн—учас­ниць ОЕСР, за винятком Ісландії та Мексики.

Організаційна структура МЕА включає: Керуючу Раду, що складається з високопоставлених представників кожної держави, які відповідають за питання енергетики; постійні групи та спеціа­льні комітети (з питаннь довготермінової співпраці в галузі енерге­тики, надзвичайних ситуацій, ринків нафти та ін.); Секретаріат, який складається з експертів у галузі енергетики і виконує допоміжні функції.

Головні цілі та завдання МЕА:

—співпраця з питань розвитку і застосування різних джерел енергії;

— заходи з підвищення ефективності використання енергії;

—забезпечення постійного функціонування системи інформації про стан міжнародного нафтового ринку;

—налагодження співпраці з країнами, що не входять до складу МЕА, та міжнародними організаціями для розв'язання глобальних проблем розвитку енергетики;

—удосконалення системи подолання порушень у постачанні електроенергії.

До системи ОЕСР належить також Агентство з ядерної енергії (АЯЕ), утворене в 1958 році за участю країн—учасниць ОЕСР, за винятком Нової Зеландії та Республіки Корея. Мета діяльності цієї організації — співпраця між урядами країн—учасниць у викорис­танні ядерної енергії як безпечного, економічного джерела.

Основними функціями Агентства з ядерної енергії відносять­ся: — оцінка внеску ядерної енергії до загального енергопостачан­ня; — розвиток системи обміну науково-технічною інформаці­єю; — організація міжнародних досліджень, підготовка програм розвитку ядерної енергетики; — заохочення до співпраці з гармоні­зації політики та практики регулювання ядерної енергії (захист лю­дей від радіації та охорона довкілля).

Організаційна структура Агентства включає такі підрозділи: Ра­да ОЕСР; Виконавчий комітет з ядерної енергії; п'ять спеціалізова­них комітетів (з розвитку ядерної енергетики та паливного циклу; з регулювання діяльності в галузі ядерної енергії; з безпеки ядерних приладів; з радіаційного захисту; з охорони здоров'я).