ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова................................................................................................... 5

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ...................................... 7

Тема 1. Міжнародні організації в системі наддержавного ре­гулювання світового господарства            15

Тема 2. Міжнародні економічні організації системи ООН.......... 32

Тема 3. Наддержавне регулювання економічної діяльності в

Європейському Союзі........................................................................................ 44

Тема 4. Міжнародні організації регулювання економічного

співробітництва (ОЕСР) та загальної компетенції..................................... 65

Тема 5. НАТО — союз Незалежних Держав................................... 76

Тема 6. ЮНЕСКО — міжнародна організація сучасності.......... 88

Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові організації в системі

наддержавного регулювання світового господарства. ... 100

Тема 8. Міждержавні організації наддержавного регулювання

торговельної та економічної політики........................................................ 117

Тема 9. Система наддержавного багатостороннього регулю­вання світових товарних ринків 135

Тема 10. Міжнародні економічні організації та угоди з регу­лювання промислової власності 152

Тема 11. Міжнародні організації регулювання науково-

технічного співробітництва та передачі технологій............................... 165

Тема 12. Міжнародне регулювання інвестиційної діяльності

та науково-технічного і промислового співробітництва. . 176

Тема 13. Регіональні організації наддержавного регулювання

економічних відносин...................................................................................... 189

Тема 14. Міжнародні та регіональні організації зі стандарти­зації та сертифікації продукції (робіт, послуг)       212

Тема 15. Міждержавне регулювання ділової практики та кон­куренції             224

Тема 16. Наддержавне регулювання міжфірмових економіч­них відносин       239

Тема 17. Міжнародні неурядові організації.................................. 257

Додатки................................................................................................... 268