II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

№ з/п

Назва лекцій, семінарських та практичних занять

Кількість годин

лекції

семінари

самостій­на робота

1

Міжнародні організації в системі наддержавного регулювання світо­вого господарства

2

2

2

2

Міжнародні економічні організації системи ООН

2

2

3

Наддержавне регулювання економіч­ної діяльності в Європейському Союзі

2

2

 

4

Міжнародні організації регулюван­ня економічного співробітництва (ОЕСР) та загальної компетенції

2

2

2

5

НАТО — союз Незалежних Держав

 

 

 

6