II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

№ з/п

Назва лекцій, семінарських та практичних занять

Кількість годин

лекції

семінари

самостій­на робота

1

Міжнародні організації в системі наддержавного регулювання світо­вого господарства

2

2

2

2

Міжнародні економічні організації системи ООН

2

2

3

Наддержавне регулювання економіч­ної діяльності в Європейському Союзі

2

2

 

4