§ 1. Основні аспекти діяльності соціального педагогау загальноосвітніх закладах