ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

У кожній державі, як і в житті кожної людини, є такі періоди,коли їй потрібна допомога іншої людини, групи людей, цілого сус-пільства. І в цій ситуації особливу роль можуть відігравати як соці-альні інститути, так і окремі спеціалісти, серед яких соціальний пе-дагог і соціальний працівник посідають особливе місце. Суспільнапотреба у таких фахівцях сьогодні вкрай необхідна.

Водночас ми добре усвідомлюємо, що лише професійнокомпетентний спеціаліст може вирішувати ті складні, суперечливі іболючі проблеми, які назріли у молодій державі, що переживаєкризовий період свого становлення. Саме з цією метою і зробленанами спроба підготувати навчальний підручник "Соціальнапедагогіка" для студентів і практиків соціальної сфери. Мизосередили зусилля на проблемах найбільш болючих і тривожних усьогоденні - як допомогти кризовій сім'ї, дітям-сиротам, дітям тамолоді, схильним до наркоманії, тютюнопаління, правопорушень,дітям та молоді з особливими потребами. Водночас авторипрагнули дати практикам та студентам і теоретичні знання, якіможуть сприяти підвищенню їх професійного рівня й ефективностісоціально-педагогічної діяльності.

Загалом перші роки в історії України як століття пошуків, пере-творень, досягнень і помилок у багатьох галузях наук. Проте нам нехотілося б, щоб вони запам'яталися як роки, які принесли біль ірозчарування людям. І якщо соціальні педагоги і соціальніпрацівники зможуть скористатися поданою у підручникуінформацією, то це дає надію, що у роботі з дітьми і молоддю нимибуде зроблено менше похибок. А відтак допомогти молодомупоколінню не лише самореалізуватися, самовдосконалитися, а йусвідомити свою роль у створенні і наповненні змістом того со-ціуму, в якому їм жити і сьогодні, і завтра.

Автори будуть щиро вдячні всім, хто зацікавиться змістом цієїкниги і виявить бажання в подальшому співпрацювати з нами у га-лузі професійної підготовки спеціалістів соціальної тасоціально-педагогічної сфери.

З повагою, колектив авторів