2.1. Поняття проекту

магниевый скраб beletage

Поняттям проекту ми користуємось досить часто. Уповсякденному житті так називають велику або важливудіяльність, яка запланована передчасно. Проте в рамкахнаукового підходу таке визначення є надто спрощеним.

Наявні доробки пропонують різні визначення проекту, якінесуттєво відрізняються за своїм змістом. Відзначимо, що усвітовій практиці проект є комплексом взаємопов'язаних заходів,спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах обмеженихфінансових, часових та інших ресурсів.

Вживання терміну „інвестиційний проект" передбачаєздійснення реальних інвестицій. Саме такі проекти є найбільшрозповсюдженими, традиційними. Більш того, в умовах ринкурозробка інвестиційних проектів повинна стати законом для всіхформ і видів підприємництва. Інвестиційний проект - це формапланування та реалізації інвестицій, він є складовою інвестування.

Стосовно підприємницької діяльності інвестиційний проект -це документ, який містить систему взаємопов'язаних у часі й про-сторі та узгоджених з ресурсами заходів і дій, спрямованих на ро-звиток підприємства.

Якість

Існуючі визначення відображають широко відомий трикутникобмежень, грані якого вказують, що проект має здійснюватись змаксимально можливою ефективністю вчасно, у рамках виділенихресурсів і відповідно до технічного завдання (рис 2.1).

Ці три моменти часто називають "потрійне обмеження".Саме вони завжди знаходяться в центрі уваги і зусиль керівникапроекту.

Для того, щоб справитися з обмеженням у часівстановлюють крайні терміни виконання робіт. Найбільшеефективно використаовувати наданий час менеджеру проектудопомагають спеціальні інструменти складання таупорядкування графіків робіт ( у тому числі і автоматизовані).

Проблема грошових обмежень вирішується шляхомформування бюджету проекту, який постійно контролюється. Навиділені з бюджету проекту гроші набуваються людські таматеріальні ресурси. Для ефективного керування ними такожіснують спеціальні засоби (схеми завантажень ресурсів, схемиресурсів Gantt, лінійні схеми відповідальності).

Сутужніше усього справитися з обмеженнями технічногозавдання. Проблема полягає в тому, що технічне завдання, якевизначає результат, що повинен бути отриманий після реалізаціїпроекту, важко формулювати і контролювати.

Та часто буває так, що графік виконання робіт, бюджетвитрат та якість не витримуються на належному рівні. Томуменеджери вимушені обирати основного завдання лише один абодва параметри. Існує навіть дещо жартівливий вислів: "втрикутнику „якісно-швидко-дешево" зважай лише на двісторони".

Внутрішній зміст проекту відрізняє його від програми чиплану за допомогою наступних чотирьох ознак:У спрямованість на досягнення мети;У координоване виконання взаємопов'язаних дій;У обмеженість у часі;У унікальність.

Розглянемо їх детальніше.

Спрямованість на досягнення мети. Всі зусилля зплануванню і реалізації проекту здійснюються для того, щобдосягти поставленої мети, яка є його рушійною силою.Орієнтація на досягнення цілі має величезний внутрішній змістдля управління проектом, адже сам проект можна розглядати якдосягнення кінцевого завдання через ряд проміжних. Протягомостанніх десятиліть була розроблена окрема методологіяформулювання і досягнення цілей, покликана полегшити життякерівнику проекту - управління за завдання.

Координоване виконання взаємопов'язаних дій. Проектскладний за своїм змістом, адже містить у собі виконаннямножини дій, зв'язок між який не завжди явний. Деякі проміжнізавдання не можуть бути реалізовані, поки не завершені їхпопередники, інші повинні здійснюватися паралельно і так далі.Якщо порушується синхронізація виконання дій, весь проектможе бути поставлений під загрозу зриву. Тому завжди требавідслідковувати просування проекту і координувати його залежновід змін, що сталися.

Обмеженість у часі. Проект виконується протягомобмеженого періоду часу. У нього є встановлені початок і кінець,зазвичай сформульовані у вигляді конкретних дат. Проектзакінчується, коли досягнуті його основні цілі. Значна частиназусиль завжди спрямована на забезпечення завершення проекту увизначений час, що може бути дотримане за допомогоюупорядкування графіків виконання вхідних у нього завдань.

Дана ознака характерна саме для проекту, на відміну відпроцесу випуску продукції, коли кінець залежить лише відрозміру попиту.

Унікальність. Проект за своєю сутністю неповторний захід,із різноманітним ступенем унікальності. Не існує абсолютноідентичних проектів, навіть якщо в їхній основі лежать однаковідії. Зведення будинку розглядається як унікальний проект і втому випадку, якщо вже було побудовано чимало таких жеспоруд. Хоча модель та процес в основному одні й ті ж самі,завжди існує достатня кількість відмінностей, щоб визнатипроект неповторним (місцезнаходження, грунти, матеріали,замовник тощо).

Таким чином, оперуючи поняттям проект, ми говоримо прокомплекс взаємоузгоджених в часі та в просторі заходів,спрямованих на виконання висунутої мети в умовах існуючихобмежень. Завжди слід памятати про ознаки проекту: йогонеповторність, обмеженість у часі, спрямованість на досягненняпевної цілі та необхідність координації запланованих дій.Здійснюючи проект увагу сконцентровуємо на трикутникобмежень, щоб дотриматись необхідної якості, непорушитиграфік виконання та не перевищити обсяги виділених ресурсів.