РОЗДІЛ 2. виконання бюджетної політики на місцевому рівні

магниевый скраб beletage

2.1.    Основи бюджетної системи України

2.2.   Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави

2.3.         Загальна організація та управління виконанням відповідного місцевого бю­джету

2.4.   Координація діяльності учасників бюджетного процесу

2.5.   Бюджетний процес

2.6.         Економічний і політичний вплив на бюджет органу місцевого самовряду­вання

2.7.         Реформа адміністративно-територіального устрою на Україні та її вплив на виконання бюджетної політики

2.8.         Розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики євро­пейської інтеграції України

Основні терміни та поняття: бюджетний процес, бюджетна система, фінан­сова система, виконання місцевого бюджету, інституційний розвиток, бюджетна по­літика, цільове бюджетування, фудиціарні фонди, постатейний бюджет, план капі­тальних робіт, операційний дефіцит.