2.5. Бюджетний процес

Бюджетний процес являє собою підготовку юридичного документу, що асигнує фонди коштів по групах статей, і грунтується на загально визначених процесах, що має політичний, управлінський, плановий, комунікаційний та фінансовий характер. Бюджетний процес включає в себе:

—        розробку,

—        виконання

—        оцінку плану з надання послуг та основних фондів. Бюджетний кодекс визначає чотири стадії бюджетного процесу:

1)         складання проектів бюджету;

2)         розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

3)         виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;

4)         підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

Бюджетному процесу притаманні кілька важливих рис. Він:

—        включає довгострокову перспективу,

—        встановлює зв'язок із загальними організаційними цілями,

—  зосереджує бюджетні рішення на результатах і наслідках,

—  включає і заохочує ефективне спілкування із зацікавленими особами,

—  надає стимули керівництву.

Вказані основні риси належного складання бюджету говорять про те, що бю­джетний процес є не просто вправою на збалансуванням доходів і видатків одно­го року, а й стратегічним за змістом, який охоплює багаторічний та оперативний фінансовий план з розподілу ресурсів відповідно до визначених цілей. Бюджетний процес виходить за межі традиційної концепції постатейного контролю видатків, даючи стимули і гнучкість головним розпорядникам коштів вдосконалити ефектив­ність і продуктивність програми.

Принципи бюджетного процесу:

1.   Встановити загальні цілі для ухвалення рішень.

2.   Розробити підходи до досягнення цілей.

3.         Розробити бюджет, що узгоджується з підходами до досягнення цілей .Під­готувати і затвердити фінансовий план і бюджет, враховуючи на обмеження наявних ресурсів.

4.   Оцінювати ефективність бюджетного процесу

5.         Корегування бюджетного процесу. Програму і фінансову ефективність необ­хідно постійно оцінювати і корегувати.

Частинами бюджетного процесу можна виділити наступне:

—   Оцінка потреб, пріоритетів громади.

—         Визначення можливості і ускладнення щодо послуг, основних фондів та управління.

—         Загальні цілі грамади щодо бюджетного процесу на певний термін та опри­люднення у засобах масової інформації фінансування громадських потреб.

—   Затвердити фінансову політику.

—   Розробити програмні, оперативні та інвестиційні політику і плани.

—   Розробити кошториси і послуги, що узгоджуються з політикою і планами.

—   Розробити управлінські стратегії відносно поставлених пріоритетів.

—   Розробити бюджет, що узгоджується з підходами до досягнення цілей.

—   Розробити процес підготовки і затвердження бюджету.

—   Розробити та дати належну оцінку фінансовим варіантам.

—   Ухвалити фінансові варіанти, необхідні для затвердження бюджету.

—   Оцінити реальну ефективність та робити поправки у випадку браку коштів.

—   Наглядати, виміряти та оцінювати ефективність.

—   Вносити відповідні зміни, коригувати.

Бюджетний цикл

Підготовка бюджетних запитів, затвердження бюджетних запитів представ­ницьким органом, виконання бюджету і звітування про фактичні бюджетні операції (нормативні документи)

Бюджетний кодекс запроваджує процедуру парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період ґрунтується на основних ма- кропоказниках економічного та соціального розвитку України на наступний бю­джетний період, аналізу виконання бюджету у поточному періоді, пріоритетів та програми уряду. Верховна Рада України або схвалює, або бере до відома зазначений документ.

Бюджетні запити розробляються на підставі інструкції з підготовки бюджетних запитів та типовою формою, яких зобов'язані дотримуватися головні розпорядники коштів. Місцеві фінансові органи на основі результатів аналізу приймають рішення про включення цих запитів до проекту бюджету.

Бюджетний кодекс чітко встановлює граничні терміни прийняття відповідних рішень.

Таблиця 2