2.6. Економічний і політичний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування

Економічний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування.

Основні принципи:

1.         Бюджет органу місцевого самоврядування підлягає економічному впливу в основному через те, що бюджети рідко коли виконуються відповідно до плану.

2.         Деякі непередбачувані серйозні економічні і політичні події можуть спричи­нити суттєві зриви виконання бюджету, навіть якщо він запланований най­кращим чином.

3.         Відсутність чітко визначених правил чи методів, якими б керувались країни для вирішення основних проблем виконання бюджету. Але, водночас, існу­ють економічні, політичні методи і інструменти, які часто використовуються і можуть бути пристосовані до особливостей окремої країни.

4. Найбільш досконалі бюджетні системи передбачають незаплановані події протягом виконання бюджету, забезпечуючи в разі необхідності, планові ме­ханізми для прийняття необхідних політичних рішень.

Недоотримання доходів

Недоотримання доходів є загальною проблемою виконання бюджету, навіть у розвинутих країнах.

Основними загальними проблемами недоотримання доходів може бути, якщо:

1)         економіка не працює так добре, як очікувалось, коли формувався бюджет,

2)         затверджений бюджет формувався та був прийнятий на нереалістичних (за­надто оптимістичних) прогнозах надходжень.

3)         інколи третьою причиною є незадовільний збір податків, який часто поєдну­ється з існуванням великого сектору тіньової економіки.

Обсяг недоотримання доходів чітко визначає серйозність впливу на бюджет, а значимість визначає тип заходів, які вживає уряд для подолання проблеми.

Велике недоотримання доходів може бути і не визначене на початку бюджетно­го року. Нездатність зреагувати швидко неодмінно спричинить фінансову кризу, що часто набуває більших масштабів дещо пізніше. Подолати проблему недоотримання можна найбільш прийнятним та розумним способом:

—        зменшення видаткової частини

—        і отримання додаткових надходжень.

На практиці часто використовуються поєднання цих способів з урахуванням причин та наслідків фінансової кризи.

Отримання додаткових надходжень

—         Підвищення податків .Якщо це відбувається всередині року, то створює еко­номічну непевність і, частіше за все, не принесе збільшення доходів вчасно для вирішення проблеми недоотримання в бюджеті. Цей метод підходить більше тоді, коли недоотримання надходжень прогнозується на етапі форму­вання бюджету.

—         Позики . Але міста мають обмежений доступ до фінансових ринків і не мо­жуть вийти за рамки обмежень боргу і розміру дозволеного бюджетного де­фіциту.

—         Недоотримання доходів тимчасового характеру, що спричинене нерівними потоками надходжень протягом року — зовсім інше. Ця проблема вирішуєть­ся зосередженням уваги на планах витрачання коштів і короткостроковими позиками. Цю проблему можна також вирішити короткостроковим відкла­денням виплат за зобов'язаннями органів влади.

—         Зниження податків для стимулювання економіки і, таким чином, збільшен­ня доходної частини. Зниження податків інколи є довгостроковим вирішен­ням проблеми недоотримання доходів. Однак проблему бюджетного року, навряд чи, вдасться вирішити.

Зменшення видатків

—         Найчастіше органи влади вдаються до зменшення видатків, коли виникає проблема недоотримання доходів.

—         Найпростішим рішенням є зменшення фінансування усіх програм на одна­ковий відсоток. Хоча це й не є добре продуманим рішенням, що засновується

на пріоритетності видатків, таким підходом найлегше керувати, і він є най­більш політично прийнятним, оскільки "біль" від зменшення фінансування в рівній мірі розподіляється між усіма бюджетними організаціями.

—         Зменшення фінансування, як правило, не поширюється на "законодавчо за­тверджені програми" і "захищені програми". Така ситуація може негативно позначитись на інших видах діяльності органів влади.

—         Відкладення капітальних проектів і обмеження чи тимчасове обмеження є дуже специфічними методами, які часто використовуються в поєднанні із скороченням бюджетів.

—   Часто зміни до бюджету мають затверджуватись відповідною радою.

—         Нездатність швидко зреагувати на недоотримання доходів вимірюваних про­порцій може швидко призвести до накопичення заборгованості. Тут існують свої проблеми, які обговорюватимуться нижче.

—         Недоотримання доходів створює багато проблем, пов'язаних з виконанням бюджету. Якщо бюджет базується на неправильному розрахунку доходів, то проблем неможливо уникнути. За таких умов, виконання бюджету більше схоже на практичну вправу з курсу управління кризовими ситуаціями. Отже, найгіршою ситуацією є та, коли в основу оригінального бюджету закладено занадто оптимістичні розрах