зміст

магниевый скраб beletage

ВСТУП.................................................................................................................................................. 7

РОЗДІЛ 1. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ, ЇХ СУТНІСТЬ,

склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури

1.1. Формування науки про місцеві фінанси............................................................................... 10

1.2. Сутність системи місцевих фінансів...................................................................................... 20

1.3. Прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови ефективного функціонування місцевих фінансів.......................................................................................................................................... 29

1.4. Функції місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями____ 45

1.5. Функції територіальної громади, її роль та правовий статус....................................... 48

1.6. Основи фінансової автономії місцевих органів влади...................................................... 50

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ........................................................................................... 54

розділ 2. виконання бюджетної політики на місцевому рівні

2.1. Основи бюджетної системи України.................................................................................... 55

2.2. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави................................................... 57

2.3. Загальна організація та управління виконанням відповідного

місцевого бюджету...................................................................................................................................... 71

2.4. Координація діяльності учасників бюджетного процесу............................................... 75

2.5. Бюджетний процес..................................................................................................................... 77

2.6. Економічний і політичний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування... 81

2.7. Реформа адміністративно-територіального устрою на Україні та її вплив на виконання бюджетної політики          90

2.8. Розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції України         104

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ......................................................................................... 107

розділ 3. фінансові ресурси місцевого самоврядування

3.1. Бюджет місцевого самоврядування: теоретичні основи організації

та функціонування.................................................................................................................................... 108

3.2. Джерела формування доходів місцевого самоврядування за рівнями місцевих бюджетів  121

3.3. Місцеві позики в Україні......................................................................................................... 129

3.4. Нетрадиційні джерела доходної частини самоврядних бюджетів............................ 138

3.5.Оподаткування органів самоорганізації населення........................................................ 146

3.6. Місцеві податки та збори....................................................................................................... 148

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ......................................................................................... 151

розділ 4. організація формування і розподілу

коштів органів місцевого самоврядування

4.1. Принципи формування і розподілу місцевих бюджетів................................................. 152

4.2. Бюджетний розпис................................................................................................................... 157

4.3. Складання місцевих бюджетів.............................................................................................. 162

4.4. Затвердження і виконання місцевого бюджету................................................................ 210

4.5. Внесення змін до бюджетних призначень......................................................................... 224

4.6. Створення умов для підвищення відповідальності......................................................... 229

4.7. Бюджет розвитку місцевого самоврядування.................................................................. 232

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ......................................................................................... 233

розділ 5. планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

5.1. Організація надання державних і громадських послуг................................................. 234

5.2. Конституційні гарантії з надання громадських послуг органами

місцевого самоврядування в Україні................................................................................................... 236

5.3. Фінансування делегованих повноважень органами місцевого самоврядування . .237

5.4. Фінансування власних повноважень органами місцевого самоврядування........... 238

5.5. Методи планування видаткової частини місцевих бюджетів..................................... 239

5.6. Ефективне використання видаткової частини................................................................. 240

5.7. Взаємовідносини між органами місцевого самоврядування........................................ 244

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ......................................................................................... 248

розділ 6. управління видатками місцевих бюджетів

6.1.  Загальний процес виконання місцевого бюджету за видатками........................................ 249

6.2. Аналіз виконання відповідного бюджету за доходами та видатками............................... 258

6.3.  Моніторинг виконання місцевого бюджету.............................................................................. 260

6.4.  Порівняння виконання місцевих бюджетів................................................................................ 263

6.5.  Зв'язок між виконанням бюджету та оцінкою програм.......................................................... 283

6.6. Державні закупівлі на місцевому рівні........................................................................................ 287

6.7.  Виконання бюджету капіталовкладень..................................................................................... 295

6.8. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету............................................................................................................ 302

6.9.  Порядок перерахування субвенцій на проведення видатків

з пільг та субсидій населенню............................................................................................................... 304

6.10.  Система контролю за видатками та запобігання заборгованості з них......................... 305

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.................................................................................................. 310

розділ 7. міжбюджетні відносини, їх складові

7.1.  Поняття та принципи бюджетного унітаризму........................................................................ 311

7.2.  Визначення та види бюджетного федералізму........................................................................ 312

7.3.  Концепція бюджетної децентралізації....................................................................................... 312

7.4.  Концепція субсидарності............................................................................................................... 315

7.5.  Історія становлення і розвитку бюджетних відносин в Україні.......................................... 316

7.6.  Інструменти міжбюджетних відносин........................................................................................ 330

7.7.  Регіональне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин............................................ 333

7.8.  Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів....................................................... 343

7.9.  Вертикальні дисбаланси та їх фінансове вирівнювання....................................................... 353

7.10.  Горизонтальні фіскальні дисбаланси та їх вирівнювання.................................................. 355

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.................................................................................................. 357

розділ 8. управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні

8.1.  Казначейське обслуговування місцевих бюджетів................................................................. 358

8.2.  Звітність про виконання місцевих бюджетів............................................................................. 380

8.3.  Контроль за дотриманням бюджетного законодавства........................................................ 392

8.4.  Контроль і аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування................................. 397

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.................................................................................................. 398

розділ 9. ФІНАНСИ підприємств

комунальної власності

9.1.  Поняття про комунальну власність............................................................................................. 399

9.2.  Об'єкти права комунальної власності........................................................................................ 400

9.3.  Види комунальних підприємств................................................................................................... 404

9.4.  Фінансові ресурси комунальних підприємств за їх видами................................................. 404

9.5.  Порядок складання, затвердження та основні вимоги

до виконання кошторисів комунальних підприємств..................................................................... 408

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.................................................................................................. 419

розділ 10. фінанси житлово-комунального господАрствА

10.1. Проблеми розвитку житлово-комунального господарства в Україні............................. 420

10.2. Класифікація та групування витрат ЖКГ............................................................................... 423

10.3. Планування та калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг............... 434

10.4. Комунальні платежі та методи управління ними.................................................................. 446

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.................................................................................................. 471

основні терміни............................................................................................................ 472

список літератури.................................................................................................... 482