Збалансування бюджету є найбільш відповідальним етапом формування бюджету.

Сфери застосування аналізу:

• Визначення резервів надходження коштів.

• Прогнозування тенденцій на майбутнє.

• Оцінка фінансового стану.

• Оцінка впливу змін у ставках місцевих податків і зборів.

• Поліпшення економічної ефективності комунальних послуг.

• Покращення планування та виконання бюджету.

прогнозування доходів та видатків місцевих бюджетів

Фінансове прогнозування — це процес складання органами місцевого самовря­дування прогнозу доходів і видатків майбутніх років, що базується на економічних припущеннях і специфічних припущеннях по фінансовій політиці. Прогнози є ін­струментами фінансового управління, що можуть припустити майбутній фінансо­вий вплив поточної політики, економічних тенденцій і припущень. Застосовані поза річним бюджетом прогнози пов'язують річний дохід з іншою, більш довгостроковою роботою по місцевому плануванню і розвитку. Фінансові прогнози доходів і видат­ків пов'язують річний дохід з капітальним бюджетуванням, борговим плануванням та соціально-економічним розвитком.

Існує безліч можливих підходів до прогнозування, але не існує єдино вірних рішень. Проте, деякі узагальнення можна зробити щодо процесу і результатів, очі­куваних від багаторічних фінансових прогнозів:

• На відміну від збалансованого річного бюджету, прогнози зазвичай незба- лансовані і витрати перевищують доходи. Причиною цього є методологія прогнозування, що базується на поточній політиці, програмах і економічних припущеннях. Ця політика і припущення впливають на доходи і витрати по- різному, тому вони ростуть з різною швидкістю, дисбалансуючи в майбут­ньому річний бюджет.

• Прогнози витрат — це, в першу чергу, розширення поточних або запланова­них програм, а також програм інвестування.

Прогнозування служить двом цілям, а саме:

1. розраховує майбутній вплив поточних рішень, програм і політики (аналіз впливу);

2. визначає і аналізує можливості збалансування доходів та видатків (аналіз дефіциту).

Фінансове планування (й особливо прогнозування) є важливим інструментом управління і дає реальні переваги органам місцевого самоврядування і громадянам, а саме:

• пов'язує політику і бюджет для досягнення довгострокових планів;

• окреслює фінансове майбутнє і залишає час для запобігання несприятливим подіям;

• поліпшує якість прийняття фінансових рішень;

• дозволяє визначити альтернативні шляхи вирішення зазначених проблем;

• удосконалює процес формування бюджету;

• дозволяє краще оцінити бюджетні пропозиції та приймати відповідні рішення;

• сприяє відкритості управління і прозорості прийняття рішень.

Правильний підхід до прогнозування залежить від періоду часу, який розгляда­ється. Для того щоб бути ефективними, прогнози не обов'язково повинні бути точ­ними. Фактично в прогнозуванні точність менш важлива, ніж процес. Процес сам по собі може підняти ефективність діяльності органів місцевого самоврядування. Наприклад, якщо органи місцевого самоврядування прогноз