громадські слухання

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання, бажано по проекту бюджету, зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної гро­мади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого само­врядування.

2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

4. Порядок організації громадських слухань визначається у відповідності до статуту територіальної громади.

Рекомендації щодо запобігання та розв'язання складних ситуацій під час гро­мадських слухань

• Перевищенню часового ліміту у більшості випадків можна запобігти, ясно визначивши у всіх попередніх матеріалах та на початку зборів, що слід до­тримуватися часових обмежень.

• Заздалегідь, або під час зборів, запропонуйте, щоб кожна велика група, що має спільні інтереси, обрала одного чи двох представників для викладення позиції групи та запитань.

• Встановіть великий годинник так, щоб всі його бачили, для нагадування про початок та кінець виділеного часу.

• Подумайте про можливість використання автоматичного таймеру, що дзве­нів би, коли час виступу вичерпаний. Його застосування полегшить завдання головуючого, якому тоді не потрібно буде нагадувати людям, що їхній час вичерпаний.

• Якщо виступаючий не припиняє виступу, коли його час скінчився, головую­чий має звернутися до нього: "Будь-ласка, завершуйте ваші зауваження, щоб надати іншим можливість висловитися".

• Не звертайте уваги на тих, хто заважає, якщо це сталося лише один раз. Якщо вони продовжують це робити, попоросіть їх припинити, щоб можна було по­чути виступи. Якщо вони не погоджуються, твердо, але чемно, попередьте їх, що їм доведеться піти, якщо вони не припинять заважати іншим. Підкресліть необхідність проявляти повагу до своїх співгромадян.

• Якщо виступаючі громадяни надають невірну інформацію, проясніть ситу­ацію після того, як вони скінчать виступ. Не переривайте і не сперечайтеся, просто дайте правильну інформацію. Почніть так: "Щоб у нас не виникало жодних непорозумінь,..."

• Не користуйтесь дзвінком та не стукайте по столу, якщо хтось хоче підійти до мікрофону позачергово. Ще раз повторіть правила проведення слухань, щоб всі їх знали.

• Що б не трапилося, не втрачайте чемності. У більшості випадків присутні поводитимуться так, як поводитеся ви.

• Покажіть свою зацікавленість, будьте уважні. Дивіться виступаючим в очі. Посміхайтеся.

Можна також застосовувати інші форми активного спілкування з мешканцями, а саме:

• висвітлення питань в засобах масової інформації;

• опитування громадської думки;

інтерв'ю;

• дорадчі групи громадян

• проведення засідання фокусних груп;

• "гарячі телефонні лінії";

• стосунки з громадськими організаціями;

референдум.

Щоб відігравати свою роль в управлінні, громадськість повинна мати вичерпну інформацію про владу, тобто знати організаційну структуру, яка посадова особа за що відповідає і звідки надходять кошти, тощо. Найважливіше вони повинні знати коли, як і ким приймаються основні рішення — як політичні, так і поточні, оператив­ні. Ця інформація має бути максимально доступною і зрозумілою.

Надання громадянам можливості побачити і зрозуміти, як працює адміністра­ція чи виконком, часом називають "прозорістю". Прозорість означає регулярне та вичерпне інформування громадськості про всі аспекти процесу прийняття рішень, та відповідальних офіційних осіб. Ініціатива щодо запровадження прозорості має йти зверху, і вищі посадові особи повинні бути готовими до застосування засад про­зорої поведінки. Це зобов'язання є абсолютно необхідним для забезпечення дієвої участі та підтримки з боку громадськості. Водночас завдання громадян полягає в тому, щоб їх обранці перед ними звітували.

Хоча прозорість і робить управління вразливим до критики, перевагою є те, що вона часто пом'якшує гостроту цієї критики. Коли людям дають можливість висло­витися, вони, очевидно, будуть менше виявляти незадоволення та ворожість до по­садових осіб, які приймають рішення, а відтак краще сприйматимуть самі рішення. Забезпечення підтримки громадою основних бюджетних статей, таких, наприклад, як проекти, спрямовані на розбудову інфраструктури або підвищення тарифів на водопостачання, має особливо важливе значення для життєздатності громади в май­бутньому. Іншою перевагою є те, що залучення громадськості спонукає мешканців до кращого розуміння підходу, спрямованого саме на вирішення проблеми, аніж просто до критики постфактум. Вона також дає можливість працівникам виконко­му (адміністрації) вирішити деякі з питань, що піднімаються громадськістю, таким чином зміцнюючи їх репутацію та створюючи позитивний імідж.

Останньою перевагою є те, що кол