6.4. порівняння виконання місцевих бюджетів

Практика минулого показує, що більшість органів місцевого самоврядування вважає виконання місцевого бюджету попереднім аудитом своїх рахунків і порядку їх оплати. При цьому першу увагу звертають на правових аспектах платежів, техніч­них повноваженнях установ, які затверджують платежі, і точності запропонованих платежів. Сучасний стан уявлення виконання місцевих бюджетів полягає в тому, що виконання даного бюджету є діяльністю, яка передбачає залучення людських, матеріальних і фінансових ресурсів з використанням різних методів і процедур. Це першочерговий етап бюждетного процесу, на якому органи місцевого самовря­дування спілкуються з громадою, яку вони представляють. При такому уявленні першочерговою метою виконання бюджету є забезпечення реалізації фінансових та економічних аспектів витрат. Фінансові завдання ставлять як фінансування на виз­начені цілі. Економічні цілі передбачають досягнення фізичних цілей програм (при програмно-цільвому методі формування місцевого бюждету) або цілі за економіч­ною бюджетною класифікацією (при традеційному методі формування місцевого бюджету). Досягнення цих цілей забезпечується контролем центрального бюджет­ного управління у Міністерстві фінансів України за місцевими органами влади та розпорядниками коштів. Практика контролю в різних країнах різна, але в загальних рисах описана вище метода стосується всіх сучасних країн.

Таблиця 10

Системи і учасники виконання місцевого бюджету

системи фінансового контролю

головні учасники

Методи фінансового контролю

Управління процесом виконання бюджету

Бюджетне управ­ління

Розрахунок доходів/здійснення призначень

• Контроль розпису/кошторису

• Контроль зобов'язань

• Затвердження трансфертів

• Позиційний контроль персоналу

• Рекомендації щодо бюджетних змін/вилучень

• Моніторинг бюджетних резервів

• Закриття рахунків у кінці року

Виконання бюджету

Головні розпорядни­ки коштів

Контроль бюджетних зобов'язань

• Контроль фактичних видатків

• Контроль результатів і цілей діяльності

Облік

Територіальне відділення Держав­ного казначейства

Ведення плану рахунків

• Внесення затвердженого бюджету та змін до нього в систему обліку доходів, видатків та фінансових зобов'язань місцевих бюджетів

• Відкриття й закриття рахунків і фондів