6.9. порядок перерахування субвенцій на проведення видатків з пільг та субсидій населенню

магниевый скраб beletage

Державне казначейство на підставі заявки та в межах зобов'язань місцевих бюд­жетів перераховує з державного бюджету суми субвенції на рахунки бюджету Авто­номної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів. При цьому форма та порядок подання заявки встановлюється Державним казначей­ством.

Згідно з зазначеним Порядком, головні фінансові управління розподіляють перераховані суми субвенції відповідно до обсягів, визначених рішенням про за­твердження бюджету АРК та обласних бюджетів, бюджетам районів та міст. Обл­держадміністрації за згодою місцевих органів влади можуть приймати рішення про централізоване перерахування субвенції. При цьому перерахування здійснюється пропорційно за видами послуг.

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, облас­тях, містах Києві та Севастополі на підставі платіжних доручень відповідних дер­жадміністрацій перераховують субвенцію на рахунки міських та районних бюд­жетів.

Розподіл субвенцій між постачальниками послуг здійснюють районні державні адміністрації та виконавчі органи міських рад (міст обласного та республіканського значення) пропорційно до видів послуг. При розподілі коштів субвенції між поста­чальниками, які надають послуги за нижчу ціну, фактична заборгованість перед по­стачальниками послуг погашається пропорційно.

Одержувачі бюджетних коштів (постачальники послуг) відкривають спеціальні рахунки в органах Державного казначейства, на які зараховуються кошти субвенції. Відкриття рахунків в органах Державного казначейства здійснюється відповідно до порядку, встановленого Держказначейством. Підставою для зарахування коштів є платіжні доручення головних розпорядників бюджетних коштів. У разі проведення розрахунків за спожиту електроенергію кошти перераховуються на розподільчі ра­хунки енергопостачальних компаній, відкриті в установах Промінвестбанку. Якщо розрахунки проводяться з акціонерною компанією "Київенерго", то кошти спрямо­вуються на рахунок цієї компанії.

Порядок розрахунків за природний газ і теплопостачання, джерелом якого є природний газ, визначається НАК "Нафтогаз України" та Державним казначейст-

При оформленні платіжних доручень усі учасники розрахунків додатково за­значають: "стаття 39" у графі "призначення платежу".

Порядок відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінан­совій звітності про виконання місцевих бюджетів установлюється Державним каз­начейством.