РОЗДІЛ 7. міжбюджетні відносини, їх складові : Місцеві фінанси : B-ko.com : Книги для студентів

РОЗДІЛ 7. міжбюджетні відносини, їх складові

7.1. Поняття та принципи бюджетного унітаризму.

7.2. Визначення та види бюджетного федералізму.

7.3. Концепція бюджетної децентралізації.

7.4. Концепція субсидарності.

7.5. Історія становлення і розвитку бюджетних відносин в Україні.

7.6. Інструменти міжбюджетних відносин.

7.7. Регіональне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин.

7.8. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.

7.9. Вертикальні дисбаланси та їх фінансове вирівнювання.

7.10. Горизонтальні фіскальні дисбаланси та їх вирівнювання.

Основні терміни та поняття: бюджетний унітаризм, бюджетний федералізм, міжбюджетні відносини, субсидарність, трансферти.