РОЗДІЛ 7. міжбюджетні відносини, їх складові

7.1. Поняття та принципи бюджетного унітаризму.

7.2. Визначення та види бюджетного федералізму.

7.3. Концепція бюджетної децентралізації.

7.4. Концепція субсидарності.

7.5. Історія становлення і розвитку бюджетних відносин в Україні.

7.6. Інструменти міжбюджетних відносин.

7.7. Регіональне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин.

7.8. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.

7.9. Вертикальні дисбаланси та їх фінансове вирівнювання.

7.10. Горизонтальні фіскальні дисбаланси та їх вирівнювання.

Основні терміни та поняття: бюджетний унітаризм, бюджетний федералізм, міжбюджетні відносини, субсидарність, трансферти.