РОЗДІЛ 8. управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному Рівні : Місцеві фінанси : B-ko.com : Книги для студентів

РОЗДІЛ 8. управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному Рівні

8.1. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів.

8.2. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

8.3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

8.4. Контроль і аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування.

Основні терміни та поняття: казначейське обслуговування місцевих бюд­жетів, касове виконання місцевих бюджетів, поточні звіти, річні звіти, фінансовий контроль.