питання для самоконтролю

1. На якій стадії бюджетного процесу Міністерство фінансів здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства?

2. За рахунок чого може покриватися дефіцит бюджету АРК та міських бюд­жетів?

3. У яких випадках можуть вноситися зміни до рішення про місцевий бюджет?

4. Чи можуть здійснюватися запозичення до загального фонду місцевого бюд­жету?

5. Вкажіть послідовність операцій, які здійснює Державне казначейство з об­робки платежів, що надійшли до місцевого бюджету.