9.1. поняття про комунальну власність

магниевый скраб beletage

Реальність місцевого самоврядування визначається насамперед матеріальними і фінансовими ресурсами, якими розпоряджається територіальна громада та які в сукупності становлять матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування.

Конституція України (ст. 142) до матеріальної і фінансової основи місцевого са­моврядування відносить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних та обласних рад.

Комунальна власність так само, як державна, приватно та інші форми власнос­ті є самостійною та рівноправною формою власності. Комунальна власність являє собою колективну форму власності, оскільки відображає відносини колективного присвоєння жителями міст, сіл, селищ та обєднань сіл коштів, обєктів та майна цієї власності, відповідне ставлення до них як до своїх. Територіальна громада є колек­тивним власником коштів, обєктів, і майна комунальної власності.

Комуналльна власність, як термін, може використовуватися як ідентичне по­няття — муніципальна власність, харакрерне для зарубіжних країн.

У зарубіжних країнах суб'єктом права комунальної (муніципальної) власності є не адміністративно-територіальна одиниця, а територіальний колектив як носій місцевого самоврядування і, відповідно, там немає різновидів комунальної власності. На відміну від України, де було запроваджено обласну, районну, міську, районну в містах, сільську та селищну різновиди комунальної власності, в зарубіжних країнах право комунальної (муніципальної) власності реалізується лише на рівні первин­ної (низової) адміністративно-територіальної одиниці, що утворюється на базі те­риторіального колективу як суб'єкта місцевого самоврядування. Економічною ос­новою зарубіжних регіональних органів влади, котрі також мають певні самоврядні права, є кошти і майно, що перебувають у власності населення регіонів.