До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між­бюджетних трансфертів, належать видатки на: : Місцеві фінанси : B-ko.com : Книги для студентів

До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між­бюджетних трансфертів, належать видатки на: