До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між­бюджетних трансфертів, належать видатки на: