Розділ 11 РЕГІОНАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ УГРУПОВАННЯВ АЗІЇ, ПІВНІЧНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ, АФРИЦІ

магниевый скраб beletage

Ключові поняття: Азіатсько-Тихоокеанський регіон; Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС); Асоціація державПівденно-Східної Азії (АСЕАН); "План Коломбо"; Рада арабської еко-номічної єдності (РАЕЄ); Організація американських держав (ОАД);Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛААІ); Північноамери-канська угода про вільну торгівлю (НАФТА); Південний спільний ри-нок (МЕРКОСУР); Карибське співтовариство і Карибський спільнийринок (КАРІКОМ); Організація африканської єдності (ОАЄ); Афри-канське економічне співробітництво; Економічне співробітництводержав Західної Африки (ЕКОВАС); Спільний ринок Східної таПівденної Африки (КОМЕСА); Південноафриканське співтоваристворозвитку (САДК); Митний і економічний союз Центральної Африки(ЮДЕАК).